Verlies van uw onderneming aftrekken?

02 februari 2017

Verliesverrekening

U bent een onderneming gestart, de resultaten laten nog even op zich wachten en u zit met 1 of meerdere jaren verliesgevend resultaat. Mag u dit verlies verrekenen van de belastingdienst? U zult denken van wel, echter kijkt de belastingdienst zeer kritisch naar de 3 bronvereisten. Alleen indien u voldoet aan de volgende 3 voorwaarden mag u een verlies ook daadwerkelijk verrekenen:

  1. Deelname in het economisch verkeer, er is sprake van deelname van economisch verkeer indien (economische) activiteiten buiten de eigen kring plaatsvinden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een inschrijving in het handelsregister van de kamer van koophandel, het maken van reclame of het actief benaderen van potentiële klanten (acquisitie). De activiteiten dienen zich niet af te spelen in de gezins- of hobbysfeer.
  2. Voordeel beogen, hiervan is sprake als de activiteiten die uitgevoerd worden zijn bedoeld met het oogmerk om daarmee voordeel te behalen. Als het voordeel onbedoeld ontstaat dan is er geen sprake van een bron van inkomen. Het gaat er niet om of de belastingplichtige het voordeel – naar zijn / haar mening – beoogd had, maar of het voor een derde duidelijk is of dit al dan niet beoogd is.
  3. Het gaat er hier om of het (objectief) redelijk te verwachten is dat de activiteit ooit een voordeel gaat opleveren. Hierbij kan worden gekeken naar de soort activiteit, de conjunctuur en de vraag naar de ontplooide activiteit. Is dit redelijk te verwachten en is ook aan de eerste twee voorwaarden voldaan dan is er sprake van een bron van inkomen. Dit betekent dat een activiteit bijvoorbeeld best een aantal jaren verlies mag opleveren. Dit mag zolang maar te verwachten is dat het uiteindelijk inkomen gaat opleveren. Maak dus een prognose en/of een ondernemingsplan zodat u dit later alsnog aan kunt tonen!
    (Bron: wikipedia)

 

Cursus boekhouden

Wilt u graag zelf uw boekhouding doen? Leer snel en efficiënt werken met onze online cursus incl. gratis toegezonden Excel-administratie!

Cursus belasting

Met onze online cursus leert u de theorie achter de belastingaangifte! Leer ook alle aftrekposten te benutten!

Investeer in jezelf

Onderneem de volgende stap naar succes!

Wij helpen u graag bij het maken van uw keuzes! 088-0238600