Urencriterium ZZP

10 maart 2017

Let op het urencriterium ZZP

Besteedt u per kalenderjaar meer dan 1225 uren aan uw onderneming dan heeft u onder andere recht op de volgende ondernemersaftrek:

  • zelfstandigenaftrek (€ 7.280)
  • startersaftrek (€ 2.123)

Let op dat het urencriterium per kalenderjaar geldt. Start u per 1-7 van een betreffend jaar, dan heeft u dus maar 6 maanden de tijd om te voldoen aan het urencriterium. Haalt u dat niet en heeft u ook nog overig inkomen uit loondienst, dan moet u rekening houden met een aanzienlijke belastingdruk (36-52%) over de behaalde winst van uw onderneming.

Welke uren tellen mee voor het urencriterium ZZP ?

Alle directe uren tellen uiteraard mee. Dat zijn de uren die u in rekening kunt brengen bij een klant. Dat spreekt voor zich. Mits goed onderbouwd tellen ook alle indirecte uren mee zoals bijvoorbeeld:

  • onderzoek / ondernemingsplan
  • administratie en verzekeringen regelen
  • reistijd / pauze
  • acquisitie / afzetmarkt verkennen
  • inkopen doen
  • ……

Gelet op de hoogte van de zelfstandigen- en startersaftrek kan het zeer interessant zijn om deze uren van begin af aan goed bij te houden! Het is daarbij belangrijk dat u gedetailleerd kunt aangeven wanneer en waaraan u uw uren heeft besteed.

Cursus boekhouden

Wilt u graag zelf uw boekhouding doen? Leer snel en efficiënt werken met onze online cursus incl. gratis toegezonden Excel-administratie!

Cursus belasting

Met onze online cursus leert u de theorie achter de belastingaangifte! Leer ook alle aftrekposten te benutten!

Investeer in jezelf

Onderneem de volgende stap naar succes!

Wij helpen u graag bij het maken van uw keuzes! 088-0238600