Uitstel van betaling?

20 januari 2017

Heeft u een belastingaanslag ontvangen die u niet kunt betalen? Hieronder kort uw mogelijkheden.

Kort telefonisch uitstel

Middels 1 telefoontje krijgt u 4 maanden uitstel na uiterste betaaldatum op uw aanslag. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • U kunt alleen telefonisch uitstel van betaling aanvragen voor een aanslag die u hebt ontvangen.
  • Uw totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000.
  • U hebt voor uw openstaande belastingschuld geen dwangbevel ontvangen.
  • U hebt geen onbetaalde vergrijpboete, voor bijvoorbeeld opzettelijk onjuist of onvolledig aangifte doen.
  • U hebt voor uw openstaande belastingschuld niet eerder uitstel van betaling gekregen
  • Uw verzoek gaat niet over de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van het huidige jaar waarin we leven
  • U hebt altijd tijdig aangifte gedaan

Schriftelijk uitstel van betaling voor 12 maanden of langer

Wilt u langer uitstel zult u een formulier in moeten vullen waarin u een betalingsregeling voorstelt van max. 12 maanden. Kunt u geen zekerheid beiden voor de belastingschuld of wilt een regeling langer dan 12 maanden dan zult u een deskundige moeten laten verklaren dat de betalingsproblemen zijn ontstaan buiten uw eigen schuld om, dat u verder een gezonde onderneming hebt, dat de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn en voor een bepaalde datum zijn opgelost.

VERGEET BIJ EEN BV NIET OM BETALINGSONMACHT TE MELDEN VOOR ELKE AANSLAG!!

TIP: voorziet u problemen met betaling, wacht zo lang mogelijk met het indienen van de aangifte. Zit u bij een kantoor waarin u gebruik kunt maken van een uitstelregeling dan hoeft de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting 2016 pas voor 1 mei 2018 te worden ingediend. Nadeel de belastingrente bedraagt 4% voor de inkomstenbelasting en 8% voor de vennootschapsbelasting.

TIP: met een voorlopige aanslag over het huidige jaar, die u in 12 maanden gedurende het jaar betaalt, spreid u de betaling en beperkt u bovenstaande belastingrente.

Cursus boekhouden

Wilt u graag zelf uw boekhouding doen? Leer snel en efficiënt werken met onze online cursus incl. gratis toegezonden Excel-administratie!

Cursus belasting

Met onze online cursus leert u de theorie achter de belastingaangifte! Leer ook alle aftrekposten te benutten!

Investeer in jezelf

Onderneem de volgende stap naar succes!

Wij helpen u graag bij het maken van uw keuzes! 088-0238600