Alternatief voor Wet DBA, de opdrachtgeversverklaring voor ZZP-ers!

07 november 2017

Tot 2020 blijft het nog doormodderen met de huidige voorbeeldovereenkomsten. Dat betekent voor ZZP-ers dat ze er goed aan doen om te bekijken of ze conform een dergelijke overeenkomst kunnen werken en zodoende niet onder gezagsverhouding staan, ondernemersrisico lopen en/of zij niet persoonlijk verplicht zijn de arbeid te verrichten. Daarna belooft het kabinet duidelijkheid. Op welke vlakken vraagt u zich mogelijk af?

Verduidelijking gezagscriterium 

In die webmodule zal het gezagscriterium, als onderdeel van de arbeidsovereenkomst, zo veel mogelijk worden verduidelijkt. Daarmee heeft de opdrachtgever zekerheid over het (niet) verschuldigd zijn van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen zolang inderdaad wordt gewerkt conform ingevulde antwoorden in de webmodule.

Altijd arbeidsovereenkomst bij laag tarief zzp’ers 

Voor zzp’ers wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.  

Wat een laag tarief is, wordt gedefinieerd als corresponderend met loonkosten tot 125% van het wettelijk minimumloon (de grens die bijvoorbeeld ook voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt gehanteerd) of met de laagste loonschalen in cao’s. Er wordt één tarief gekozen om voor de gehele markt de onderkant af te bakenen. Op basis van de gehanteerde argumentatie zal dit tarief vermoedelijk liggen in een bandbreedte tussen de 15 en 18 euro per uur. Een langere duur wordt gedefinieerd als langer dan drie maanden.  

Opt out 

Aan de bovenkant van de markt wordt voor zelfstandig ondernemers een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd, indien er sprake is van een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.  

Bij een ‘hoog tarief’ denkt het kabinet aan een tarief boven de 75 euro per uur. Een kortere duur wordt gedefinieerd als korter dan een jaar.  

Opdrachtgeversverklaring 

Voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Deze geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandig ondernemers.  

Bron: salarisnet.nl

Cursus boekhouden

Wilt u graag zelf uw boekhouding doen? Leer snel en efficiënt werken met onze online cursus incl. gratis toegezonden Excel-administratie!

Cursus belasting

Met onze online cursus leert u de theorie achter de belastingaangifte! Leer ook alle aftrekposten te benutten!

Investeer in jezelf

Onderneem de volgende stap naar succes!

Wij helpen u graag bij het maken van uw keuzes! 06-52656664